Vejledning

SÅDAN RESERVERER DU PLADS

 Du kan reservere plads i udvalgte NT busser og i Nordjyske Jernbaners tog (ikke DSB og Arriva Tog).

1: Angiv hvor du ønsker at rejse til og fra, på hvilken dag og på hvilket tidspunkt. Du skal også angive om du ønsker at medbringe en cykel, barnevogn eller kørestol. Vær opmærksom på, at der ikke kan bestilles plads til barnevogne og kørestole i tog. Er du kørestolsbruger, skal du i stedet kontakte DSB Handicapservice, som varetager handicapservice for bl.a. Nordjyske Jernbaner.

2: Vælg en af de mulige afgange

3: Bekræft rejsen

4: Udfyld kundeinformation og vælg leveringsmetode

5: Accepter vilkår og betingelser

6: Afslut reservation

7: Betal for reservationen

Du modtager herefter din reservationsbillet via sms eller mail.

Du skal huske reservationsbilletten, når du skal ud at rejse, ellers er din reservation ikke gyldig. Billetten skal kunne fremvises på forlangende under hele rejsen. 

Du finder NT's privatlivspolitik her: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Kundeservice/Privatlivspolitik

ENGLISH

HOW TO BOOK

You can reserve room for your bicycle on X Busses in the North Jutland Region and on Nordjyske Jernbaner’s trains between Skagen – Skørping and Hjørring – Hirtshals (not DSB and Arriva Trains).

1: Specify where you want to travel from and to, which date and time.  You must also specify whether you want to bring a bicycle (cykel), baby stroller (barnevogn) or wheelchair (kørestol). Please note that you cannot reserve space for baby strollers or wheelchairs on the trains

Disabled customers should instead contact DSB Handicap Service, who are responsible for disability services for Nordjyske Jernbaner.

2: Select one of the departures

3: Confirm

4: Fill out customer information and select delivery method

5: Accept Terms and Conditions

6: Save the reservation

7: Pay for the reservation

You will receive your reservation by e-mail (or by text message if you have a Danish telephone number).

Remember to bring the reservation ticket with you on your journey. The ticket must be shown to the bus driver or control staff on request. I you fail to show a valid reservation, you may not be able to bring your bicycle, baby stroller or wheelchair on the bus or train. You are also liable to buy an additional ticket for your bicycle.

You can find NT's privacy policy here: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Kundeservice/Privatlivspolitik

--------------